Visszatekintés a 2015. - Talajok Nemzetközi Évére

Visszatekintés a 2015. - Talajok Nemzetközi Évére
Összeszedtük, milyen fontosabb történések voltak tavaly a Talajok Nemzetközi Évében az MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet szervezésében, részvételével:


Kvassay Jenő Általános Iskola: Föld Napja projektnap

2015. április 22.


A Föld Napja alkalmából a váci Kvassay Jenő Általános Iskola rendhagyó projektnapot szervezett, melynek lebonyolításában Intézetünk is segédkezett. A Talajok Nemzetközi Évére szerkesztett, Te és a Talaj! gyerekeknek szóló talajismereti színező és foglalkoztató füzeteket, illetve a Talajok Éve 2015 kitűzőket adományoztunk az Iskolának.

 

Budapesti Állat- és Növénykert: Föld Fesztivál – Legyen talaj a lábunk alatt

2015. április 22–26.


Intézetünk az öt napos rendezvényen Legyen talaj a lábunk alatt „felkiáltással” a Pálmaház melletti sátorban nagyszabású interaktív bemutatóval ismertette meg az érdeklődőket a talajok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaival, illetve a talaj funkcióival. Több ezren látogattak a standunkhoz, ahol a Föld Napja alkalmából rendezett nagyszabású rendezvény egyik fontos állomás voltunk, hiszen a Talajok Nemzetközi Éve kapcsán kiemelkedő szerephez jutott a talajokkal való ismerkedés. A következő programokkal vártuk a kicsiket és nagyokat:

1. Talajfizikai bemutató: a talajok fizikai tulajdonságainak bemutatása. Gyúrás próba elvégzése (gyurmázás a gyerekekkel) három talajféleséggel (homok, vályog és agyag). Színmeghatározás Munsell-skála alapján (egy mészlepedékes csernozjom 3 szintjéből).
2. Talajkémiai bemutató: a talajok kémiai tulajdonságainak bemutatása. Lösz 10% sósavval való pezsgetése. Talaj szuszpenziók lakmuszpapíros pH mérése.

3. Talajbiológiai bemutató: élő (makroszkópikus) állatok bemutatása (földigiliszta, százlábú, pók, stb.), Collembola fajok mikroszkopikus bemutatása. Egy sematikus talajszelvényen hova tartozhatnak a bemutatott állatok, illetve „kakukktojás” keresés talajban élő állatok képei között (2-3 nem létező élőlényt kell felismerniük a gyerekeknek, érdeklődőknek).

4. Egyéb interaktív bemutatók és foglalkozások: „Magyarország talajai” c. puzzle kirakása, „zseb talajszelvény” készítés megadott talajtípus alapján. Életnagyságú „talajszelvények” alapján a talaj rétegzettségének, tulajdonságaiknak és azok jelentőségének bemutatása.
A szerda, csütörtök és pénteki napon főként óvodás csoportok és iskolás osztályok keresték fel sátrunkat, ahol nagy érdeklődéssel gyurmáztak a talajokkal, „locs-pocsoltak” a talaj kémhatásának vizsgálata közben, illetve kukucskáltak a mikroszkópba, hogy minél érdekesebb apró talajlakó állatokat nézhessenek. A hétvégén pedig a családok rohamozták meg sátrunkat, nem kisebb érdeklődéssel, mint az első három nap.

Magát a Föld Fesztivált 10.000 ezres nagyságrendben látogatták, a sátrunkhoz nagyjából 3-4.000 ember látogatott. A gyerekek szemmel láthatóan nagyon élvezték az interaktív foglalkozásokat, melyről sok pozitív visszajelzést is kaptunk. Egyik kiemelendő folyománya ennek az a szoros kapcsolat mely a Sasoló Természetbúvár nyári táborral alakult ki. Az általunk bemutatott tematikus talajos foglalkozások beépítésre kerültek az Ő általuk tartott foglalkozásokba.

További hozadéka a sikeres Föld Fesztiválos szereplésnek, hogy szakértőként bevontak minket egy az állatkertben megvalósuló Energia Játszótér projekt megvalósításába, melynek során a talaj energiaraktározását (víz, hő, stb.) tudjuk bemutatni a gyerekeknek, speciálisan erre a célra tervezett játékokkal. A projekt 2016 december végéig valósul meg.

Hogy még maradandóbb élményt jelentsen a gyerekek számára ez a Fesztivál, illetve nyomatékosítsuk a Talajok Nemzetközi Évében a talajok nélkülözhetetlen szerepét az emberi életben, szerkesztettünk egy „talajos” foglalkoztató és kifestő füzetet, melyben az óvodásoktól az alsós iskolásokig bárki találhat magának való feladatot, miközben fontos információkat tudhat meg a talajokról. Ezen foglalkoztató füzet a következő linken ingyenesen elérhető: link. Mindezen felül minden egyes érdeklődőnek kitűzőt ajándékoztunk, hogy minél tovább és minél többen tudomást szerezzenek a Talajok Nemzetközi Évéről.
Képgaléria


Látó-Mező Közösségi Ökotábor talajos foglalkozással

2015. májusa – júniusa


Az MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet örömmel vállalt szerepet e tábor „tananyagának” kialakításában, összeállításában. Flórián Norbert kollégánk hangsúlyos szerepet vállalt a rendezvény lebonyolításában, hozzájárulva a 2015-ben „vállalt” missziónkhoz, miszerint 2015-ben, a Talajok Nemzetközi Évében minél több gyermekkel ismertessük meg a talajok izgő-mozgó, élettel teli világát.

Az Ökotábor fő célkitűzése, hogy megismertesse a gyerekeket a fenntartható életmód és a közösségi lét mikéntjével. Nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a táborozók felfedezzék környezetüket és megtanulják, hogyan lehet fenntartható módon élni benne. Ebbe az utazásba hangsúlyozottan beletartozik, hogy megismerkedjenek azzal a közeggel, amin élnek, vagyis a talajokkal és a bennük található élővilággal.

A tábor két turnusa során több mint 50 gyerek ismerkedett meg egy komplex, interaktív program keretében a talajok alapvető sajátságaival. Talajgyurmázáson, ülepedési vizsgálaton, zsebtalaj készítésen keresztül ismerkedtek meg a különböző talajtípusok fizikai tulajdonságaival. Ezt követően nagy sikert aratott a talajkémia, ahol a helyből és Magyarország különböző pontjairól gyűjtött talajmintákat hasonlítottak össze mésztartalom, valamint kémhatás szerint. A sort a talaj mikroszkopikus és szabad szemmel is látható élővilágának megismerése zárta. Az érdeklődők olyan élőlényekkel ismerkedhettek meg, amelyek bár mindig körülöttünk vannak (lábunk alatt), a hétköznapi életben mégis ritkán találkozunk velük.
Képgaléria


Talajos foglalkozások a „Sasoló Természetbúvár” táborokban

2015. májusa – szeptembere


Az MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet nagy örömmel vállalt segítséget a „tananyag” kialakításában, összeállításában, ezzel is hozzájárulva a 2015-ben „vállalt” missziónkhoz, miszerint 2015-ben, a Talajok Nemzetközi Évében minél több gyermekkel ismertessük meg a talajok misztikusnak hitt világát. Kocsis Zsuzsa környezetpedagógus, táborvezető személyében olyan partnerre találtunk, aki teljes odaadással mutatta be a talajok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságait az 5 – 13 éves korosztály részére. A nyári táborokban közel 1.800 gyerek került közelebbi kapcsolatba a talajokkal.

A Talajok Nemzetközi Éve kapcsán az Intézet segítségével – talajminták, gyermekeknek való színező füzetek, jelvények és egyéb segédanyagok biztosítása – a táborok programjaiba olyan „talajos” foglalkozás került beépítésre, melynek során 3 témakört dolgoztak fel 3 „állomás” formájában:

1. Ismerkedés a talajtípusokkal szemcseméret alapján – kézzel tapintás, formává gyúrás segítségével, illetve az emberi hasznosítás példái (agyagedények, vályogházak, homokmegkötés).

2. Talajművelés – kertészkedés a gyakorlatban, azaz miért van szükség a kertben az ásóra, kapára és a gereblyére?

3. Kormegőrző talajok – „kincskeresés” a homokozóban: kövületek (ammonitesz, nummulitesz), csontok, ősi tárgyak mit árulnak el a földtörténeti múltunkból?

A „Sasoló Ovi Suli” Természetismereti és -védelmi oktatói vállalkozás 2004 óta működik a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) oktatási hálózatában. A programjai maradéktalanul eleget tesznek a KVVM „Zöld Óvoda”, Ökoiskola pályázataiban az együttműködő szervezetekre előírt követelményeinek. A szakvezetés képesítésénke köszönhetően a gyermekek széleskörű ismereteket szereznek az őket körülvevő növény- és állatvilágról, „élőben” megismerkednek ökológiai alapfogalmakkal (táplálékhálózatok, biológiai sokféleség) és tanulni, érteni kezdik saját szerepüket, lehetőségeiket, hétköznapi feladataikat a Természet és Ember együttélésében.

A 2015 novemberi foglalkozások a talajhoz kapcsolódott: „Talpalatnyi föld” – Élet az avarban, talajban címmel, a talajképző élővilággal (földigiliszta, ászkarák, vaspondró) ismerkedtek a gyerekek.

További információk: Kocsis Zsuzsanna, környezetpedagógus. www.sasolo.hu
Képgaléria


Nemzetközi talajleíró kurzus és verseny – International Field Course and Soil Judging Contest

2015. szeptember 1–5.


A nagyszabású nemzetközi talajleíró kurzusról és versenyről már tettünk közzé hírt, mely itt olvasható. Mindenképpen kiemelendő, hogy a martonvásári helyszínt az MTA Agrártudományi Kutatóközpont, a szakmai támogatást, szervezést pedig az MTA ATK TAKI biztosította, illetve ami ennél is fontosabb, hogy a magyar csapat tagjaként az Intézetünk kolléganője, Laborczi Annamária is részt vett a versenyen, aki egyéni eredménye alapján a 10. helyen végzett a versenyen. "H-moles" névvel induló egyetlen magyar csapat mind a csapatversenyt, mind az összesített csapatversenyt illetően harmadik helyezést ért el.

Képgaléria


Kutatók éjszakája: Földet értünk – Talajismeret mindenkinek

2015. szeptember 25.


A rendezvényen interaktív talajtani bemutatót szerveztünk, melynek keretében a gyerekek, a diákok és a rendezvény felnőtt érdeklődői négy témakörben, különböző ismereti szinteken találkozhatnak a talajokkal, illetve azok jellemző tulajdonságaival, kiemelve azok jelentőségét az ember életében. Röviden az ott bemutatandó interaktív programról:

1. Talajfizikai bemutató: a talajok fizikai tulajdonságainak bemutatása, milyen fizikai (szerkezet, szemcsék, pórusok, szín, stb.) tulajdonságai vannak a talajnak, és az emberi élet szempontjából miért kiemelkedő fontosságú a talaj jó fizikai állapotának megőrzése. Gyúrás próba elvégzése (gyurmázás a gyerekekkel), három talajféleséggel (homok, vályog és agyag). Színmeghatározás Munsell-skála alapján (egy mészlepedékes csernozjom 3 szintjéből).

2. Talajkémiai bemutató: a talajok kémiai tulajdonságainak bemutatása, milyen kémiai (pH, CaCO3 tartalom, stb.) tulajdonságai vannak a talajnak, és azok miért fontosak számunkra. Lösz 10% sósavval való pezsgetése. Talaj szuszpenziók lakmuszpapíros pH mérése.

3. Talajbiológiai bemutató: élő (makroszkópikus) állatok bemutatása (földigiliszta, százlábú, pók, stb.), Collembola fajok mikroszkopikus bemutatása, jelelőségük a mezőgazdaságban és a tudományban (indikátor fajok). Egy sematikus talajszelvényen hova tartozhatnak a bemutatott állatok, illetve „kakukktojás” keresés talajban élő állatok képei között (2-3 nem létező élőlényt kell felismerniük a gyerekeknek, érdeklődőknek). Az Edapholog rendszer bemuatatása.

4. Egyéb interaktív bemutatók és foglalkozások: „Magyarország talajai” c. puzzle kirakása, „zseb talajszelvény” készítés megadott talajtípus alapján. Életnagyságú „talajszelvények” (Roll-upokon megjelenített talajszelvények) alapján a talaj rétegzettségének, tulajdonságaiknak és azok jelentőségének bemutatása. 5-10 év közötti gyerekeknek a talajokról szóló színező és foglalkoztató füzet.

A rendezvényen nagyjából 1.000 fő regisztrált, így a korábbi évekhez hasonlóan nagy sikerrel zárult az interaktív talajtani bemutató.
Képgaléria


MTA Kutatóintézetek Tárt kapukkal: Földet értünk - talajtani ismeretek mindenkinek

2015. november 26.


A rendezvényen interaktív talajtani bemutatót szerveztünk, melynek keretében a gyerekek, a diákok és a rendezvény felnőtt érdeklődői négy témakörben, különböző ismereti szinteken találkozhatnak a talajokkal, illetve azok jellemző tulajdonságaival, kiemelve azok jelentőségét az ember életében.

„Szakítva” az eddigi interaktív programok hagyományaival, az Intézet egészét szerettük volna bemutatni, az ott zajló tudományos kutató munkát az általános talajtan, a talajfizika, a talajkémia és a talajbiológia szakterületén. Ennek keretében az érdeklődők mind a négy tudományos osztályon, vagyis az Agrokémia és Növénytáplálási, a Talajbiológiai és –Biokémiai, a Környezetinformatikai és a Talajtani Osztály munkájába tehettek rövid bepillantást. Az igazán kíváncsiak az Intézet különböző laborjaiban tehettek apróbb kísérleteket, méréseket!


© 2013-2024 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató