kinevezés

2022-ben Rajkai Kálmán is bekerült a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjainak sorába. Száztíz, a közös akadémiai jelöltlistára felkerült kutató közül választotta meg az Akadémikusok Gyűlése az MTA új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjait május 3-án.

A 2020. december 10. és január 12. között lezajlott szavazás során az MTA illetékes bizottságának köztestületi tagjai Intézetünk nyolc munkatársát választották szavazati jogú bizottsági taggá a 2021-2023-as ciklusra.

A Magyarhoni Földtani Társulat Geomatematikai és Számítástechnikai Szakosztálya idén ősszel tartotta tisztújító választását a 2021–2023-as ciklusra, melynek során vezetőségi tagnak választották Szatmári Gábort, a Talajtérképezési és Környezetinformatikai Osztály munkatársát.

Rendhagyó online ülésén a Negyedidőszaki Kutatások Nemzetközi Unió (International Union for Quaternary Research, INQUA) Magyar Nemzeti Bizottsága tagjai sorába választotta Árvai Mátyást, az ATK TAKI munkatársát.

Lehoczky Éva tudományos tanácsadót, az MTA doktorát, valamint Tóth Gergely tudományos tanácsadót, az MTA doktorát az Agrártudományok Osztálya Talajtani, Vízgazdálkodási és Növénytermesztési Tudományos Bizottságának tagjai megválasztották az MTA "nem akadémikus" közgyűlési képviselőinek sorába.

2013. január 1-jétől az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet élén változás történt. Az intézetigazgatói kinevezések Prof. Dr. Bedő Zoltán főigazgató hatáskörébe tartoznak. A beérkezett pályázatok alapján az MTA ATK TAKI igazgatói feladatainak ellátására Prof. Dr. Bedő Zoltán főigazgató úr Prof. Dr. Lehoczky Évát bízta meg.

Az MTA megújuló intézethálózata tizenkét vezetőjének adta át kinevezését Pálinkás József, az Akadémia elnöke. A tíz kutatóközpont élére kinevezett főigazgatókat és a két kutatóintézet vezetésével megbízott igazgatókat az együttműködési lehetőségek jobb kihasználására, valamint tehetséges fiatalok felkutatására biztatta. A beérkezett pályaművek elbírálására Pálinkás József egy-egy öttagú eseti bizottságot kért fel.

© 2013-2024 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató