A Talajtérképezési és Környezetinformatikai Osztály története

A Talajtérképezési és Környezetinformatikai Osztály az MTA TAKI legutóbbi szerkezetátalakítása nyomán alakult meg 2016-ban. Az 1949-1959 között az Intézetben működő Talajföldrajzi és Térképezési osztályok által művelt kutatási alapfeladatok örököseként az 1955-től működő Talajtani Osztály vitte tovább a talajképződési- és talajpusztulási folyamatok földrajzi elterjedésének vizsgálatához, illetve a talajkészleteink mennyiségi és minőségi állapotának felméréséhez, jellemzéséhez, a bekövetkező változások folyamatos nyomon követéséhez kapcsolódó kutatásokat. Ezen kutatási irányok geoinformatikai alapú művelésére jött létre az osztály keretein belül 1993-ban egy térinformatikai műhely GIS Labor néven. Megalakulását a nemzetközi együttműködésben kialakított SOTER (Digitális Talajtani és Domborzati Adatbázis) metodológiájának magyarországi adaptálását felvállaló HunSOTER c. program tette szükségessé és egyben lehetővé.

A GIS Labor alaptevékenységét eleinte meghatározta a korábbi kutatások során felhalmozott eltérő részletességű talajtani adatok digitális adatbázisokba történő szervezése. Kezdetben főként regionális léptékű komplex talajtani-környezet adatbázisokat szerveztünk a racionális földhasználat megalapozására , a talajok degradációjának (MERA) és környezeti állapotának leírására (ECM), azaz a természeti erőforrásokkal kapcsolatos döntések megalapozására. A térbeli tudást megalapozó térinformatikai környezet fokozatos bővülésével a Labor tevékenysége a mind részletesebb térbeli felbontást igénylő kutatási feladatok megoldására irányult.

 Az ezredforduló tájékán kezdődött meg a települések, illetve nagygazdaságok földhasználattal kapcsolatos döntéseit-, illetve regionális-térségi szintű területhasznosítási és fejlesztési programok megvalósítását segítő integrált térinformatikai rendszerek fejlesztése (Digitális Kreybig Talajinformációs Rendszer).

 Kísérletek történtek a mezőgazdaság táblaszintű adatainak üzemi szintű hasznosítási lehetőségeinek megalapozására, illetve a nagyléptékű térképi alapú információk Web-es környezetben történő publikálására egy Tematikus Talajtani Adatszerver kialakítására. A 2000-es évek első felében a talajokkal, illetve ezzel összefüggésben a mezőgazdasági terület használatokkal és az agrár-környezetvédelmi kérdésekkel összefüggő problémák nagyléptékű, talajtérképi alapon történő vizsgálatait végeztük, döntően a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztéséhez (VTT) kapcsolódóan.

 Módszertani megalapozást végeztünk Magyarország Környezeti- és Természeti Állapotának (KÉP) komplex értékeléséhez. A talajtakaró térképi alapú környezeti értékelése európai módszertani keret (DPSIR) alapján, annak ok-okozati indikációs rendszerével történt.

 A feladatok és a kapcsolódó kutatók számának bővülése, illetve az intézeten belüli egyre jelentősebb szerepének megfelelően a GIS Labor 2009-től Környezetinformatikai Csoport, 2010-től Környezetinformatikai Osztály néven vett részt az MTA TAKI, illetve 2012-től MTA ATK TAKI munkájában.

 A 2010-es évektől kezdődően egyre jelentősebb szerephez jutott az új típusú talajtérképek és térbeli talajinformációk előállítása, azaz a talajtérképezés és térképi alapú adatszolgáltatás megújítása, immáron digitális támogatással és környezetben, illetve az ezt megalapozó korszerű felvételezési módszerek kidolgozása, melyek tárháza jelenleg a legkorszerűbb képalkotó, roncsolásmentes technológiák bekapcsolásával bővül. A szerkezetátalakítás során át-, illetve újjáalakuló osztály ezért vette fel nevébe újra a talajtérképezést.

 

© 2013-2024 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató