Talajtérképezési és Környezetinformatikai Osztály

Az osztály elsődlegesen a talaj és a környezet komplex térbeli kapcsolatrendszerének vizsgálataira épülő kutatásokat folytat.

A talaj az atmoszféra, a hidroszféra, a litoszféra és a bioszféra metszéspontjában helyezkedik el, kölcsönhatásainak közege, számos környezeti folyamat aktív vagy passzív résztvevője. A talaj egy határfelületi helyzetű környezeti elem számos antropogén funkcióval és szolgáltatással. A talaj kialakulását és jellemzőit a környezeti tényezők határozzák meg, maga pedig komplex módon tükrözi ezen természeti tényezőket és azok változásait. A talaj egy térben és időben változó összetett rendszer, mely felszíni mintázatot, a felszín alatt pedig rétegzettséget mutat. Mindezek okán kiemelt fontosságú a talajokra vonatkozó ismeretek térbeli érvényességének és térképezhetőségének vizsgálata, a talajtulajdonságok, talajfunkciók és szolgáltatások, valamint a talajjal kapcsolatos folyamatok regionalizálása. A célirányosan kidolgozott térbeli talajinformációk és talajtérképek szerepe és alkalmazása megkerülhetetlen a környezeti folyamatok modellezésében, a környezeti elemekre vonatkozó térbeli adatok felhasználása pedig elengedhetetlen a talajtérképezésben. Ez a kétirányú, komplex kapcsolat határozza meg Talajtérképezési és Környezetinformatikai Osztály kutatási irányait.

A Talajtérképezési és Környezetinformatikai Osztály legfontosabb kutatási tematikái:

  • digitális talajtérképezés,
  • felszínközeli távérzékelés,
  • digitális talajmorfometria,
  • talaj-környezet kapcsolatainak geoinformatikai-geomatematikai-geostatisztikai modellezése,
  • talajjellemzők és -folyamatok pedometriai modellezése,
  • korszerű termőhely felvételezés és értékelés képviselik.

A Digitális Talajtérképezés Kutatócsoport kutatásai elsődlegesen a talajtakaróra vonatkozó ismeretek (tulajdonságok, funkciók, szolgáltatások, folyamatok) térbeli kiterjesztésére irányulnak, melyekhez korszerű, alkalmazott matematikai és térinformatikai módszerekre építő térbeli modellezés és térképezési eljárások kidolgozása szükséges. Prioritást élvez a talaj környezeti elemekkel való táji léptékű, komplex kapcsolatának modellezése. Kiemelt jelentőségű kutatási irány a digitális talajtérképezési és a térbeli modellezési módszerek pontosságának, megbízhatóságának lokális és globális becslése, javítása és optimalizálása.

A kialakulóban levő Felszínközeli Távérzékelési, Digitális Talajmorfometriai Kutatócsoport a talaj, illetve a talaj-víz-növény rendszer nemzetközi trendekkel lépést tartó, korszerű vizsgálatait fogja hazai szinten adaptálni a talajtakaróra vonatkozó információk hatékony gyűjtése, az ökoszisztémák folyamatainak, kapcsolatrendszereinek feltárása, valamint a mezőgazdasági eredetű környezeti terheléseknek a talajok környezeti állapotára gyakorolt hatásának megismerése és elemzése céljából. A roncsolásmentes, képalkotó módszerek megkerülhetetlenek az agrár-, föld- és környezet-tudományos adatgyűjtésben, felvételezésben, térképezésben. A terepi távérzékelés korábbi intézeti hagyományait felelevenítve és ötvözve a jelenleg is használt, roncsolásmentes, terepi adatgyűjtési technológiákkal, nagymértékben szeretnék támaszkodni a felszínközeli távérzékelési módszerekre és a mélységi információkat szolgáltató korszerű mérési technikákra („proximal soil sensing”).

A Talajtérképezési és Környezetinformatikai Osztály üzemelteti a Térinformatikai Laboratóriumot, amely a hardver-szoftver-adat-szakértő rendszer kiegyensúlyozott egységén alapulva teszi lehetővé és támogatja a térbeliségen alapuló, intézeten belüli és intézmények közötti kutatási feladatokat. A társadalmi hasznosság szempontjából kiemelt jelentőségű a digitális térbeli talajinformációk és agrárkörnyezeti rendszerek adatainak internetes szolgáltatása. Az intézeti térképtár által őrzött talajtérképi archívum, az ennek feldolgozásával született térbeli talajinformációs rendszerek, az aktuális felvételezésekből származó adatbázisok, továbbá a mindezek felhasználásával készülő és folyamatosan bővülő, cél-specifikus, digitális térbeli talajinformációk a Nemzeti Talaj Téradat Infrastruktúra meghatározó szegmensét képviselik, amelynek megőrzését, fenntartását és folyamatos fejlesztését országos szinten is kiemelt jelentőségűnek tartjuk.

© 2013-2024 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató