Képkönyvtárak

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának gyűjteménye

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Képkönyvtár adatbázisa 2010-ben jött létre azzal a céllal, hogy a könyvtár gyűjteményében fellelhető képi és egyéb dokumentumokat hozzáférhetővé tegye olvasói és a széles nyilvánosság számára.

Ezen folyamatosan bővülő digitális gyűjtemény a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának dokumentumai mellett, hét akadémiai kutatóintézet képanyagát is magába foglalja, köztük saját intézetünk, az MTA TAKI képeit is. Jelenleg több mint 2500 kép található az adatbázisban, melyben számos tudományterület (irodalomtudomány, orientalisztika, zenetudomány, néprajz, biológia, csillagászat) képileg megjeleníthető dokumentumai kereshetők, azzal a célllal, hogy segítsük a munkát a kutatás, oktatás és a tanulásban.

A Magyar Digitális Képkönyvtár anyaga

A magyar talajtani kutatás több, mint 150 éves története során felhalmozódott tudás közkinccsé tételét szakkönyvek, kiadványok, jelentések és egyéb szakmai anyagok szolgálják, melyek közül számos megtalálható az MTA TAKI-ban. Az eltérő felvételezési célú talajtérképezések eredményeinek bemutatására szolgáló talajtérképek és a kapcsolódó szöveges magyarázatok az adott kor talajtani tudásának felbecsülhetetlen értékű lenyomatai. Az összegyűjtött térképi alapú talajtani tudás feltárását az MTA TAKI adatbázis építésekkel és részben internetes adatbázis publikációkkal segíti.

Számtalan olyan ismeret is rendelkezésünkre áll azonban, amelynek „feldolgozásához” még nem foghattunk hozzá, így ezen kortörténeti szempontból jelentős talajtérképi anyagok, ábrák, a talajtani kutatás érdekes mozzanatai, jelentős személyiségek fényképes dokumentumai tárulnak fel útjára indított archívumunkban.

© 2013-2024 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató