Talajnedvesség és szervesanyag térbeli átrendeződésének folyamata és hatása üvegházhatású gázok kibocsátására egy kisvízgyűjtőn

Összefoglalás

A kutatás célja átfogóbb ismeretek gyűjtése a talajnedvesség és talaj széntartalmának erózió okozta áthalmozódásáról, valamint hatásáról az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátására egy balatoni vízgyűjtő esetében. A talaj szén- és nitrogén ciklusában történő változás folyamatait és mértékét fontos megismerni, mivel azok légköri elemei (CO2 és N2O) erős hatással vannak a klímaváltozásra. Olyan antropogén hatások, mint a földhasználati módok, öntözés, trágyázás és talajművelés nagyban befolyásolják egy terület CO2, illetve N2O kibocsátását. A kutatás alapvető kérdése a talajnedvesség-tartalom (SWC) és a talaj szerves széntartalmának (SOC) tér- és időbeli átrendeződését meghatározó folyamatok azonosítása és elemzése, valamint széleskörű vizsgálatokkal feltárni e transzportfolyamatok hatását a talaj ÜHG kibocsátására egy vízgyűjtőterületen. A kutatás hozzájárul a vizsgált földrajzi egységen belül lejátszódó transzportfolyamatok megértéséhez, pontosabb modellezéséhez, valamint az emberi (mezőgazdasági) tevékenységből eredő káros hatások azonosításához és megismeréséhez, továbbá azokat mérséklő megoldások kidolgozásához.

Project ID:
K131792
Project Coordinator: Department:
Department of Soil Science
Year of research:
2019
2020
2021
2022
2023
© 2013-2024 MTA ATK TAKI
Impressum | Privacy Policy