Kísérleti telepek

Az Intézet legfontosabb kutatási témái (mint pl. növénytáplálás és talajszennyezés hatásainak vizsgálata hosszú távú trágyázási tartamkísérletekben; trágyázási szaktanácsadási rendszer fejlesztése; a talajállapot jellemzésének és monitorozásának módszertani fejlesztése; talajdegradációs folyamatok vizsgálata; stb.) mind alapkutatás, mind alkalmazott és fejlesztési kutatás szintjén megjelennek, továbbá az így kapott eredmények gyakorlati elterjesztése, innovációja is alapvető feladatként jelenik meg az Intézet életében.

Mind három tevékenységi körhöz lényegében elengedhetetlen a megfelelő terepi, kísérleti hely, ahol a felmerülő tudományos kérdésekre akár in situ is válaszokat kaphatunk. A talajtan tudományok sajátosságaiból következően a hosszú távú tartamkísérletekre alapvető szükség van, hiszen ezeken keresztül lehet (csak) vizsgálni az adott korszak agrotechnikai és agrokémiai megoldásait, úgy, mint a különböző trágyafélséget hasznosulási mutatóit, a különböző műtrágyaféleségek alkalmazhatóságát, azok tartamhatását, utóhatását, stb.

Az MTA ATK TAKI már az ’60 évektől számos, a fentebb vázolt célokat szolgáló tartamkísérletet állított be a három kísérleti telephelyén, melyek három különböző tájegységen, három különböző reprezentatív talajtípuson helyezkedik el:

Nagyhörcsök – Mezőföld, mészlepedéskes csernozjom vályogtalaj.

  • 1967 - Különböző dózisban és arányban alkalmazott trágyák hatása és utóhatása;
  • 1973 - A talaj tápanyagtartalma és termékenysége közti összefüggések;
  • 1985 - Különböző N-szintek kialakítása a talajban;
  • 1989 - K-műtrágya megkötődése a talajban;
  • 1991 - Nehézfémek felhalmozódása a talaj-növény-állat rendszerben;
  • 2003 - Az MTA TAKI által fejlesztett tápanyag utánpótlási szaktanácsadási rendszer tesztelése.

Őrbottyán - Duna-Tisza-köze, karbonátos homoktalaj.

  • 1959 - Trágyázás hatása a termésre és a tápanyagfelvételre egy rozs monokultúrában;
  • 1970 - Trágyázás hatása a homoktalaj termékenységére;
  • 1985 - Különböző N-szintek kialakítása a talajban;
  • 1995 - Nehézfémek felhalmozódása a talaj-növény-állat rendszerben.

Nyírlugos – Nyírség, kovárványos barna erdőtalaj, savanyú homok 1962 - Meszezési és műtrágyázási kísérlet

© 2013-2024 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató