A talaj paraméterek és a lejtőviszonyok hatása a növényfejlődésre egy kis vízgyűjtőn

A talaj paraméterek és a lejtőviszonyok hatása a növényfejlődésre egy kis vízgyűjtőn

Az agrárgazdasági környezetben a növényi stresszel kapcsolatos gyors információáramlást lehetővé tevő módszerek segíthetnek a gazdák számára a növényfejlődés és a terméshozam esetleges csökkenésének mérséklésében. Intézetünk munkatársai a MATE Vízgazdálkodási tanszékével együttműködve végez átfogó talaj-növény-víz rendszer vizsgálatokat eltérő földhasználati területeken. Az OTKA 131792 pályázat keretében egy Balaton-felvidéki kisvízgyűjtőn történnek időszakos és monitoring vizsgálatok. Ezen adatgyűjtések jelentették a Land című folyóiratban megjelent publikáció alapját.
A publikált tanulmány egyik fő célja a talaj és a növény közötti kölcsönhatás vizsgálata volt. Ennek feltárásához növényi spektrális információk, talajkémiai és fizikai adatok, valamint a talajnedvesség és hőmérséklet mérések összefüggéseinek elemzése történt lejtős területeken. A terepi mérések alkalmával gyűjtött értékek mellett a jelen kutatás során felhasználásra kerültek műholdas (Sentinel-2) adatok is, amelyek a terepi adatok validálása és térbeli kiterjesztése révén új irányt és lehetőséget adnak a talaj-növény-víz rendszer pontosabb megértéséhez.
A vizsgált földhasználati területek (egy gyep, egy szántó/kukorica, és három szőlő) közül a gyep esetében volt a legalacsonyabb a normalizált vegetációs index (NDVI), az elnyelt fotokémiailag aktív sugárzás hányad (fAPAR) és a levélfelület (LAI) átlagértékei, amely tényezők együttesen nagymértékű vízhiányt jeleznek. A lejtő fekvése jelentősen befolyásolta az NDVI, a fotókémiai visszaverődési index (PRI) és a fAPAR értékeket a gyep és a szántóföld esetében is (p < 0,05), míg a talaj víztartalma (SWC) mindhárom szőlőterület esetében szignifikánsan eltérő volt (p < 0,05). A talajfizikai és -kémiai paraméterek NDVI-értékek történő összevetésében a legerősebb kapcsolat a szőlőültetvények mintái esetében volt megfigyelhető, míg a vizsgált talajparaméterek és a PRI értékek között a gyepterületen volt a legjelentősebb a korreláció. Az eltérő földhasználati területek mért és műholdas NDVI-értékeinek összehasonlítása során erős korreláció (r = 0,761) volt megfigyelhető. A tanulmány eredményei alapján a műholdalapú NDVI adatok beépítése nagymértékben javíthatja a terepi megfigyelések bebízhatóságát, emellett lehetőséget nyújt a kutatások kiterjesztésére. A tanulmány emellett felhívja a figyelmet a talaj-növény-víz rendszer szoros kapcsolatára, ahol a folyamatos monitoring jellegű megfigyelés segítheti a helyspecifikus klímaváltozás mérséklésére irányuló módszerek kidolgozását.

Zsigmond, T., Braun, P.; Mészáros, J.; Waltner, I.; Horel, Á. (2022). Investigating plant response to soil characteristics and slope positions in a small catchment. Land, 11(6), 774. https://doi.org/10.3390/land11060774

© 2013-2022 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató