Szántóföldi hasznosítású korábbi szikes területek nagyfelbontású térképezése és értékelése korszerű statisztikai megközelítésekkel

Szántóföldi hasznosítású korábbi szikes területek nagyfelbontású térképezése és értékelése korszerű statisztikai megközelítésekkel

A Talajtérképezési és Környezetinformatikai Osztály, illetve a Talajkémiai és Anyagforgalmi Osztály munkatársai, szoros együttműködésben a Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék munkatársaival, a K-124290 számú NKFIH kutatási pályázat keretében vizsgálták a szántóföldi használat alatt álló szikes talajok térképezésének és értékelésének lehetőségeit egy 85 hektáros mintaterületen Dunavecse mellett. A kutatás eredményeként kimutatták, hogy az „ensemble” gépi tanulási megközelítés és a többváltozós geostatisztika együttes alkalmazása ígéretes módszernek bizonyult nemcsak a szikes indikátorok (azaz pH, elektromos vezetőképesség és nátrium adszorpciós arány) térbeli változékonyságának és bizonytalanságának nagyfelbontású modellezésére és térképezésére, hanem a szántóföldi hasznosítású szikesek táblaszintű értékelésére is. Továbbá eredménytérképeik segíthetik a földhasználókat a talajminőség és terméshozam javítására alkalmas talajművelés megválasztásában. Kutatási eredményeiket az Agronomy (Q1, IF: 3,949) c. folyóiratban, ingyenesen olvashatóan (open access) tették közzé:

Hateffard F, Balog K*, Tóth T, Mészáros J, Árvai M, Kovács Zs A, Szűcs-Vásárhelyi N, Koós S, László P, Novák T J, Pásztor L, Szatmári G, 2022: High-Resolution Mapping and Assessment of Salt-Affectedness on Arable Lands by the Combination of Ensemble Learning and Multivariate Geostatistics. AGRONOMY 12(8), 1858.

© 2013-2022 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató