A Nemzeti ökoszisztéma szolgáltatások értékelésének és térképezésének eredményei TAKI-s társszerzők által jegyzett publikációkban

A Nemzeti ökoszisztéma szolgáltatások értékelésének és térképezésének eredményei TAKI-s társszerzők által jegyzett publikációkban

A Talajtani Intézet konzorciumi partnerként részt vállalt a 2022-ben lezárult Közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU biológiai sokféleség stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok (KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001) című projekt keretében végzett Nemzeti ökoszisztéma szolgáltatás-térképezés és -értékelés feladataiban.

A projekt eredményei fokozatosan jelennek meg különböző nemzetközi folyóiratokban.

Az ökoszisztémák értékelésének alapkoncepciójáról:
Vári Á, Tanács E, Tormáné Kovács E, Kalóczkai Á, Arany I, Czúcz B, Bereczki K, Belényesi M, Csákvári E, Kiss M, Fabók V, Fodor LK, Koncz P, Lehoczki R, Pásztor L, Pataki R, Rezneki R, Szerényi Z, Török K, Zölei A, Zsembery Z, Kovács-Hostyánszki A. 2022.
National Ecosystem Services Assessment in Hungary: Framework, Process and Conceptual Questions. Sustainability 14(19):12847, DOI: 10.3390/su141912847

Magyarország Ökoszisztéma-alaptérképének létrehozásáról:
Tanács E, Belényesi M, Lehoczki R, Pataki R, Petrik O, Standovár T, Pásztor L, Laborczi A, Szatmári G, Molnár Zs, Bede-Fazekas Á, Somodi I, Kristóf D, Kovács-Hostyánszki A, Török K, Kisné Fodor L, Zsembery Z, Friedl Z, Maucha G. 2021.
Compiling a high-resolution country-level ecosystem map to support environmental policy: methodological challenges and solutions from Hungary. Geocarto International, DOI: 10.1080/10106049.2021.2005158

Az árvízkockázat-csökkentésről:
Vári Á, Kozma Zs, Pataki B, Jolánkai Zs, Kardos M, Decsi B, Pinke Zs, Jolánkai G, Pásztor L, Condé S, Sonderegger G, Czúcz B. 2022.
Disentangling the ecosystem service ‘flood regulation’: Mechanisms and relevant ecosystem condition characteristics. Ambio, DOI: 10.1007/s13280-022-01708-0

A magyarországi ökoszisztémák állapotának értékeléséről:
Tanács E, Bede-Fazekas Á, Csecserits A, Kisné Fodor L, Pásztor L, Somodi I, Standovár T, Zlinszky A, Zsembery Z, Vári Á. 2022.
Assessing ecosystem condition at the national level in Hungary - indicators, approaches, challenges. One Ecosystem 7: e81543, DOI: 10.3897/oneeco.7.e81543

© 2013-2024 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató