MTA ATK TAKI a Talajinformációs Intézetek Nemzetközi Hálózatának hazai tagja

MTA ATK TAKI a Talajinformációs Intézetek Nemzetközi Hálózatának hazai tagja

A talajadatok gyűjtése, információs rendszerekbe illesztése valamin a tudományos és felhasználói igények szerinti feldolgozása és szolgáltatása terén hazánk vezető intézménye az MTA ATK TAKI.

A nemzetközi partnerekkel és hazai kormányzati szervekkel, különösen a Földművelésügyi Minisztériummal és jogelődjeivel folyó több évtizedes, nagyon sikeres és kölcsönösen előnyös együttműködés alapján – aminek legújabb eredménye a világ szerves-szén térkép hazai hozzájárulása – a Földművelésügyi Minisztérium felkérte az MTA ATK TAKI-t, hogy hivatalosan képviselje hazánkat a Talajinformációs Intézetek Nemzetközi Hálózatában.

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezete égisze alatt, a Globális Talajpartnerség keretében működő Talajinformációs Intézetek Nemzetközi Hálózata (International Network of Soil Information Institutions; INSII) az egyes államok Nemzeti Talajinformációs Intézeteit fogja össze.

A hálózat (INSII) tagjaként működő Nemzeti Talajinformációs Intézet feladatai közé tartozik többek között:
- részvétel a nemzetközi talajadat-harmonizációs szakmai irányok meghatározásában,
- részvétel az adott ország talajadatainak és információs rendszereinek nemzetközi harmonizálásában,
- a globális talajadatokkal harmonizált nemzeti talajadatok és információk rendszerezése és megosztása,
- származtatott információk képzése és interpretálása a hazai és nemzetközi talajpolitikák támogatásához.

Az INSII felépítéséről és működési rendjéről teljes áttekintés itt található.

Az MTA ATK TAKI bekapcsolódása az INSII-be egyúttal formalizálja az Európai Talajadat Központtal (Közös Kutatóintézet) meglévő, több évtizedre visszanyúló szakmai összeköttetést és lehetővé teszi, hogy a Nemzeti Talajinformációs Intézetként hivatalosan kapcsolódjon az Európai Talajadat Központhoz.

Az MTA ATK TAKI, mint Nemzeti Talajinformációs Intézet, feladatait az FM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályával egyeztetve, a hazai igények és nemzetközi szempontok összehangolásával végzi.

 

Háttér

A talajok sokrétű jelentőségét és a talajerőforrásokkal való gazdálkodás globális kihívásait felismerve az ENSZ Mezőgazdasági Szervezete (FAO) 2012-ben létrehozta a „Global Soil Partnership (GSP)” programot, ami mára intézményesült formában szolgálja a talajokkal kapcsolatos információs. A globális program kontinensenként szerveződő regionális partnerségekre tagozódik, benne a „European Soil Partnership (ESP)” az európai társszervezet. A globális partnerség központja Rómában a FAO központban, az európai partnerség központja az Európai Bizottság Közös Kutatóintézetében (JRC), az Európai Talajadat Központhoz rendelve, Ispraban működik.

A globális partnerség egyik első közös terméke a világ talajainak új szerves-szén térképe, aminek hazánk területére vonatkozó kartogramját a Földművelésügyi Minisztériummal egyeztetve az MTA ATK TAKI készítette el és integrálja az európai fedvénybe. Továbbá az MTA ATK TAKI kezdeményezésére és vezetésével, a JRC és a Nemzetközi Talaj Referencia Központtal (ISRIC) közösen készült el Európa talajvízgazdálkodási térképe, ami többek között az MTA Vízprogramjához, de átfogó európai programokhoz is felhasználható új tudásbázist teremtett.

Az MTA ATK TAKI beágyazottsága talajokkal foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetekbe (pl. International Union of Soil Sciences, European Geosciences Union, DesertNet International) és a talajtan részterületeit teljesen lefedő belső struktúrája, infrastruktúrája és kutatói állománya alapján, a legmagasabb színvonalon képes kiszolgálni az INSII tagszervezetével szemben támasztott követelményeket.

© 2013-2023 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató