Megalakult az EJP SOIL National Hub

Megalakult az EJP SOIL National Hub

Az EJP SOIL projekt az európai kutatóközösségre támaszkodva az ismeretek, eszközök és módszerek felmérését követően olyan kutatási stratégiát alakít ki, amely tudományosan megalapozza a klímatudatos, fenntartható mezőgazdasági talajhasználathoz szükséges gazdálkodással összefüggő szakpolitika kidolgozását. A projekt mind a kezdeti stratégiai tervezési szakaszában, mind pedig a részletes kutatási feladatok meghatározása során figyelembe veszi az érintett felek – gazdálkodók, kutatók és döntéshozók – szempontjait.
Tagállami szinten az érdekelt felek bevonása, a gazdák, a kutatók és a politikai döntéshozók közötti információáramlás biztosítása nemzeti tudásközpontok, ún. national hub-ok megalakításán és működtetésén keresztül zajlik. Az EJP SOIL konzorciuma a hub-okkal együttműködve kaphat pontos képet a valós kutatási igényekről, valamint ily módon készülhetnek olyan tudományos alapú ajánlások, amelyek valamennyi érintett fél számára elfogadhatóak.
A hazai national hub 2020. szeptember 16-án, az EJP Soil hazai projektindító rendezvényén alakult meg. A hub tagsága nyitott, további önkéntes partnereket dr. László Péter (ATK TAKI), az EJP SOIL nemzeti kommunikációs képviselőjének e-mail címén várnak: laszlo.peter@atk.hu.
Az EJP SOIL projektben hazánkat az Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani Intézet (ATK TAKI) képviseli, a projekt keretében kiírásra kerülő hazai pályázati lehetőségeket az NKFI Hivatal hirdeti meg és bonyolítja.
A hub tagjai az érdekképviseleti lehetőségen túl rendszeres tájékoztatást kapnak továbbá a talajkutatással kapcsolatos uniós kezdeményezésekről, pályázati lehetőségekről, valamint a Hivatal rásegítő tevékenységeiről is.
A projektindító rendezvény előadásai az alábbi linkeken keresztül tölthetők le:
1. EJP Soil H2020: Soil Mission és KAP talajinformációs keretrendszer megalapozása (Dr. Tóth Gergely, ATK TAKI, EJP Soil Board magyar tagja)
2. EJP Soil feladatai - National Hub (dr. Bakacsi Zsófia, ATK TAKI, EJP Soil projektvezető)
3. A Horizont Európa program releváns építőkövei, a program tervezése, magyar érdekérvényesítés csatornái (dr. Hollósi Krisztina, NKFI Hivatal Nemzetközi Főosztály, H2020 Programbizottsági tag)
4. Soil Health Mission: A misszió (Dr. Biró Borbála, Mission Board magyar tagja)
5. SMS H2020: Soil Health Mission tudományos keretrendszer megalkotása (dr. László Péter, ATK TAKI, projektvezető)

© 2013-2023 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató