Különböző gazdálkodási módok hatása a talajbaktérium-közösségeinek diverzitására

Különböző gazdálkodási módok hatása a talajbaktérium-közösségeinek diverzitására

Különböző gazdálkodási módok hatása a talajbaktérium.közösségeinek diverzitására
Előadó: Gazdag Orsolya, Talajbiológiai Osztály

A talajmikroba-közösség kulcstényező a talajok agrárökoszisztéma szolgáltatásaiban, mivel hatással van a minőségi és mennyiségi élelmiszertermelésre, a termesztett növények vitalitására.
A talajok egészségének fenntartása érdekében különösen fontos megfelelő hangsúlyt fektetni az adott mezőgazdasági területre speciálisan illesztett, az ottani lehetőségekre szabott mezőgazdasági művelési mód megválasztására, figyelembe véve a talaj típusát, főbb fizikai- és kémiai paramétereit, stb.
Hazánkban alapvetően hiányoznak az eltérő talajtípusok és művelésmódok bevonásával végzett összehasonlító komplex mikrobiológiai vizsgálatok.
Ehhez a talajbiológiai indikátorváltozók kiválasztása kulcsfontosságú, melynek vizsgálatára terjedt el az ún. csökkentett változókészlet (minimum data set (MDS)) alkalmazása a talajminőség kiértékelésében.
Az előadásban szemléltetem a komplex módon vizsgált (ún. extended minimum data set megközelítéssel) 3 hazai talajtípus ökológiai és konvencionális művelésű tartamkísérletein a talajmikroba-közösség összetételét és működőképességét klasszikus státusz- és funkcionális vizsgálatokkal.
Az előadás célja, felhívni a figyelmet arra, hogy a multikritériumos elemzés nélkülözhetetlen a talajmikroba-közösségek rhizoszférában betöltött szerepének (funkciók, teljesítménymutatók), illetve az adott talajművelési mód fenntarthatóságának mélyreható megismerésében. Mindezek fontos referencia adatokat szolgáltathatnak a talajminőség, talajtermékenység értékelésében, valamint a degradációs folyamatok indikálásában.

© 2013-2023 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató