ATON indulása

Az Agrokémia és Talajtan Online szakfolyóirat indulása

Az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 2010 májusában támogatást nyert az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program: Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja c. pályázati felhívásra, 2008 decemberében benyújtott pályázata: „Az Agrokémia és Talajtan online (ATON) szakfolyóirat indítása” címmel (támogatási azonosító: TÁMOP-4.2.3-08/1/KMR-2008-0008).

A kutatási eredményekhez való hozzáférés az európai kutatás fejlődésének egyik alappillére, hiszen a tudománynak kulcsszerepe van a gazdasági növekedés ösztönzésében. A kommunikációs technológia rohamos fejlődésével, így az internet és az elektronikus folyóiratok térhódításával egyértelműnek tűnt, hogy megőrizve a hagyományokat, mindenki számára és könnyen elérhetővé kell tenni a folyóiratot.

Ennek fényében a projekt célja volt, hogy az AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN tudományos folyóirat elektronikus szerkesztéséhez, korábbi cikkeinek kereshetővé tételéhez, megjelenítéséhez és online kereskedelméhez a lehető legnagyobb mértékben automatizált, modern szolgáltató rendszer épüljön ki. A megvalósítás folyamán létrehoztuk a www.aton.hu weboldalt, amelyen keresztül az elektronikus folyóirat modern környezetben, a kapcsolódó információkkal együtt, vonzó interaktív felületen jelent meg a potenciális olvasók felé, illetve megjelenítette a kapcsolódó rendszerek információit.

A pályázat keretében elkészült egy elektronikus szerkesztői (Oesys) és repozitórium rendszer (Jadox), mely gyorsabbá, könnyebbé tette a folyóirat szerkesztését, megjelentetésének előkészítését, valamint a megjelent és a megjelenő szakcikkek elérését. A projekt keretében a folyóirat 60 évfolyamának valamennyi cikkét digitalizálták, és szabadon elérhetővé tették, az erre a célra létrehozott kereső felületen. 2011-től az ATON projektben kialakított Oesys elektronikus szerkesztői rendszer szolgált a kéziratok benyújtására és szerkesztésére. A projekt keretében 21 magyar nyelvű szakcikket angol nyelven is megjelentettek a publikációk nemzetközi ismertségének növelése, tudományos eredményeik széles körű terjesztése érdekében.

A projekt szakmai tartalma és célrendszere

A rendszer kialakítását indokolta, hogy az alapvető mezőgazdasági feladatok ellátásában, így az élelmiszer- és bioenergia termelésben, a talaj termékenységének és funkcióinak megőrzésében a talajtani, agrokémiai és növénytáplálási, talajmikrobiológiai, valamint az agroökológiai kutatásoknak a jövőben még inkább kulcsszerepük lesz.

Közvetlen célcsoportja a magyar, valamint az idegen nyelvű szakterületi kutatók és oktatók, PhD és egyetemi hallgatók, szakszolgálatok és döntéshozók, agrár-környezetgazdálkodási tevékenységet folytató szakemberek. Az angol nyelvű megjelenés még szélesebb körű felhasználást tesz lehetővé, mind a hazai, mind a külföldi szakterületi dolgozók körében.

Az idő- és költséghatékony (környezetbarát) online szerkesztőségi rendszer kiépítése mindenki számára előnyös (szerzők, szerkesztők, lektortok, olvasók), mely felületet biztosít a megjelentetni kívánt cikkek feltöltésére, lektorálására, szerkesztésére, valamint online megjelenésére. A komplex, felhasználó barát keresőfelület kialakítása lehetővé teszi az információhoz való célzott és hatékony hozzáférést.
Egyik kiemelt célfeladata a projektnek, a tudománytörténeti szempontból is jelentős értéket képviselő archívum (repozitórium) létrehozása. Másik kimagasló eredmény, a korábbi számokban megjelenő cikkek szakterületenként összefogva, a vonatkozó szakterület kiemelkedő kutatóinak naprakész szakkommentjeinek elkészítése. Munkájuk összegző jellegű feldolgozásokat eredményezett az alábbi szakterületeken: talajfizika; talajkémia; talajbiológia; talajgenetika-talajosztályozás; talajtérképezés (talajföldrajz); talajásványtan; talajdegradáció, talajjavítás, talajvédelem; talaj–víz kapcsolatok; agrokémia; növényi tápanyagellátás, trágyázás, tápanyagállapot-tápelemforgalom; talaj-, trágya- és növényvizsgálati módszerek; talajszennyezés-remediáció; valamint talajhasználat-agrotechnika.

További, nem elhanyagolható célként fogalmazódott meg a magyar szaknyelv ápolása, terjesztése, valamint a tudomány széleskörű elfogadottságának növelése is, immáron sokkal nagyobb, szélesebb körben, mint eddig, kihasználva az online felület lehetőségeit.

A projekt megvalósításának 2. évében (2011) az ATON széles körű megismertetése érdekében „marketing” tevékenységet is végeztünk, melynek fő gerincét három, az ország főbb agrár felsőoktatási intézményében tartott „roadshow" adta. Ezek helyszínei: Mosonmagyaróvár, Gödöllő illetve Debrecen. Elhelyezkedésüknél fogva az ország nyugati, középső és keleti régióit is megszólítottuk, sőt Mosonmagyaróvár, illetve Debrecen határ menti elhelyezkedése révén a határokon túli magyar kutatók részvételét is lehetővé tettük.

A projekt eredményei

A folyóirat szerkesztése elektronikus csatornákra állt át (cikkek beküldése, szerkesztői és lektorálási feladatok, nyomdakész anyag előkészítése, stb.), ezáltal nem csak a munkafolyamatok, de a tudományos eredmények, újdonságok áramlása is hatékonyabbá és szélesebb körűvé vált.

A korábbi csak nyomtatásban megjelent cikkek digitalizálása és a repozitórium létrehozása nem csak azok megőrzését, de széleskörű hozzáférését is lehetővé tette.
A válogatott cikkek angol fordításaiból, valamint a „Szakkommentárokból” összeállított szupplementumok által új tudományos eredmények is születtek.

A jelen (2021)

Miután az aton.hu, így az Oesys rendszer frissítése és karbantartása bizonytalanná, illetve relatíve költségessé vált, a projekt kötelező fenntartási idejét követően 2018 augusztusától az MTA Könyvtár és Információs Központ által, az Akadémiai Kiadó folyóiratai számára továbbfejlesztett és folyamatosan karbantartott elektronikus szerkesztői rendszer az OJS (Open Journals System) váltotta fel. Lévén, hogy az aton.hu egy integrált felület volt, így a JADOX repozitóriumot is kénytelenek voltunk megszüntetni. Ugyanakkor szerencsére már korábban megkeresést kaptunk az MTA részéről, hogy a projekt keretében digitalizált cikkek bekerülhessenek az MTA KIK REAL-J folyóirat repozitóriumába, mely cikkek így továbbra is ingyenesen hozzáférhetővé váltak (maradtak) egészen a 2019. évfolyamig. Jelenleg az ATK Talajtani Intézet honlapján keresztül lehet elérni, mind az OJS, mind a REAL-J linkjeit, illetve természetesen, minden releváns és friss információt a folyóirattal kapcsolatban: www.elkh-taki.hu/hu/aton.

© 2013-2024 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató