Új talajszerkezeti indikátorok kifejlesztése a talajdegradációs folyamatok hidrofizikai hatásainak jellemzésére

Összefoglalás

A mezőgazdaság a hazai földterületek jelentős részét foglalja el, fontos szerepet játszik a természeti erőforrások és a kultrtáj megőrzésében, a vidéki térségekben élő emberek életminőségének alakításában. A hibás gazdálkodási gyakorlat és földhasználat, vagy éppen a kibocsátott különféle szennyező anyagok negatív hatással vannak természeti erőforrásainkra.
A szerteágazó környezetkárosító hatások közül a talajok vízgazdálkodási tulajdonságainak (TVT) módosulását kívánjuk tanulmányozni ötféle (savasodás, lúgosítás, tartós vízborítás és/vagy gyakori száradási-nedvesedési ciklusok hatása, felületaktív anyagokkal történő szennyeződés) talajdegradációs folyamat esetében.
Mivel a talajszerkezet egyéb talajdegradációs folyamatok miatt bekövetkező leromlása általában összefügg a TVT módosulásával, elsősorban talajszerkezettel kapcsolatos kutatásokat kívánunk végezni.
Jellegzetes hazai talajtípusok felső, szerkezetes szintjeinek mintáiból készítünk mesterséges talajoszlopokat, majd ezeken az oszlopokon szimuláljuk a fenti talajdegradációs folyamatok különböző fokozatait. A talaj szerkezeti jellemzőit és a talaj más szerkezettel kapcsolatos tulajdonságait mérjük a degradációs kezelések előtt és után. A TVT (vízvisszatartás és vízvezetés) degradációs folyamatok miatt bekövetkező változásait is mérjük a talajoszlopokon.
E kutatás eredményeként jobban meg tudjuk magyarázni a talaj szerkezeti állapota és az TVT közötti összetett kapcsolatrendszert a kiválasztott talajdegradációs folyamatok esetében. Ezenkívül gyakorlati következtetéseket és tanácsokat is meg kívánunk fogalmazni a talajszerkezet megőrzésével kapcsolatban a fenntartható vízgazdálkodás elősegítése érdekében.

Project ID:
K-134563
Project Coordinator: Department:
Department of Soil Science
Year of research:
2020
2021
2022
2023
2024
© 2013-2024 MTA ATK TAKI
Impressum | Privacy Policy