TUdi - A talajok nem fenntartható gazdálkodásának átalakítása az EU és Kína kulcsfontosságú mezőgazdasági rendszereiben. A talajromlás visszafordítására szolgáló alternatívák kialakítása

Összefoglalás

Az EU által finanszírozott TUdi projekt három fő mezőgazdasági rendszerben (gabonaalapú vetésforgó, fás szárú növények és gyepek) dolgoz ki talajjavító stratégiákat különböző gazdaságtípusokra és környezeti feltételekre Európában, Kínában és Új-Zélandon. A kutatók a végfelhasználókkal és az érdekelt felekkel együttműködve hosszú távú kísérletek alapján azonosítják a talajdegradáció mértékét, a talaj egészségének helyreállítására szolgáló stratégiákat és a gazdaságok szintjén történő elfogadásuk akadályait. Alulról felfelé építkező megközelítést alkalmaznak olyan digitális eszközök kifejlesztésére, amelyekkel megjósolható a talajromlás visszafordítására szolgáló alternatív stratégiák hatása a tápanyag- és vízháztartásra, a terméshozamra, a költség-haszon arányra és a mezőgazdasági műveletekre, valamint a gazdák számára iránymutatást adnak a talaj egészségének helyreállítását célzó stratégiák végrehajtásához.
További információ: https://tudi-project.org/

Project ID:
H2020-SFS-2018-2020-101000224
Project Coordinator: Department:
Department of Soil Science
Year of research:
2021
2022
2023
2024
2025
© 2013-2024 MTA ATK TAKI
Impressum | Privacy Policy