Gyökérzet dielektromos válaszának nyomon követése roncsolásmentes eljárással

Összefoglalás

Az élő gyökérzet vizsgálata a talajban nehézkes, ezért arról – a hajtáshoz viszonyítva – sokkal kevesebb információval rendelkezünk. Emiatt az elektromos mérőmódszerek, melyek nem igénylik a gyökér károsítását (előzetes kiásását és kimosását), igen fontosak. Az elektromos kapacitás, mely a talajba szúrt talajelektród és a növény tövére rögzített növényelektród között mérhető, arányos a gyökérrendszer nagyságával és működési aktivitásával. Ismételt kapacitás méréssekkel monitorozható a gyökér fejlődése a növény életciklusa során. Jelen projekt célja vizsgálni a módszer hatékonyságát a gyökérműködés különféle stressz hatásokra adott válaszának nyomon követésére. A dielektromos jellemzők detektálását, klímaszobában végezzük tenyészedényekben nevelt kukorica, uborka és borsó növényeken. Célunk egy új, a növényt nem károsító mérési eljárás kidolgozása, mellyel kiegészíthetők a növénytani kutatások számos területén rutinszerűen használt, de általában munka- és költségigényes gyökérvizsgálatok. Tekintettel arra, hogy az életerős gyökérzet hozzájárul a haszonnövények nagyobb terméshozamához, az általunk javasolt eljárás közvetlen gyakorlati haszonnal járhat a nemesítő programok során.

Project ID:
FK-137617
Project Coordinator: Department:
Department of Soil Science
Year of research:
2021
2022
2023
2024
2025
© 2013-2024 MTA ATK TAKI
Impressum | Privacy Policy